Rakennuttaminen

V-S Rakennuttaminen Oy tarjoaa ammattitaidolla projektinjohto- ja rakennuttamispalvelut uudisrakennus- ja peruskorjaushankkeisiin. Toimistomme sijaitsee Raision sydämessä, mutta toimitamme projektinjohto- ja rakennuttamispalveluita, valtakunnallisesti koko Suomeen. Hallitsemme niin pienten kuin laajojenkin hankkeiden rakennuttamisen ja viemme projektit läpi laadukkaasti, asiakkaan edun mukaisesti. Palvelumme kattavat rakennuttamis- ja projektinjohtotehtävät, työmaavalvonnan, suunnittelunohjauksen ja tekniset selvitykset uudis- ja saneerauskohteisiin. Huolehdimme ammattitaidolla kaikkien työvaiheiden toteutumisesta, aina suunnittelusta rakennuksen käyttöönottoon ja takuuaikaan saakka. Säännöllisellä työmaavalvonnalla varmistamme urakan toteutuminen sopimuksen mukaisesti. Asiantuntevalla valvonnalla ennaltaehkäistään mahdollisia riskejä ja vältetään suunnittelemattomien kustannusten syntymistä rakennuttajalle koko rakennusprojektin ajan.

Rakennusprojektin aikataulussa pysyminen on tärkeää läpi koko rakentamishankkeen. Kokenut ja osaava rakennusprojektin johtaja osaa ennakoida ja hallita aikataulua, muuttuvissakin olosuhteissa ja tilanteissa. Toimimme tiiviissä yhteistyössä asiakkaan kanssa, rakennusprojektin jokaisessa vaiheessa, pitäen asiakkaan aina ajan tasalla, rakennusprojektin edetessä hankesuunnittelusta kiinteistön käyttöönottoon ja ylläpitoon. Projektipäällikkö valvoo rakennushankkeen suunnittelun etenemistä, aikataulujen toteutumista, budjetissa pysymistä sekä rakennustyön laatua, projektin jokaisessa vaiheessa. Projektin johtaja puuttuu tarvittaessa epäkotiin ja toimii asiakkaan puolueettomana edunvalvojana.

Projektinjohto- ja rakennuttamispalvelut ovat onnistuneen rakennusprojektin tukijalkoja

Huolella ja ammattitaidolla toteutettuna projektinjohto- ja rakennuttamispalvelut toimivat koko rakennusprojektin tukijalkoina, vieden rakennusprojektia hallitusti ja suunnitelmallisesti eteenpäin. Rakennuttaminen lähtee liikkeelle tarveselvityksestä, jossa käydään läpi rakennutettavien tilojen todellinen tarve sekä hahmotellaan alustavasti tarvittavat tilat ja rakenteet sekä niiden vaatimukset. Tarveselvityksessä käydään läpi myös muut vaihtoehtoiset ratkaisut tilojen ja rakennuttamisen suhteen.

Hankesuunnittelu alkaa, kun tarveselvitys on saatu päätökseen ja rakennushankeen tarve on todennettu. Hankesuunnittelussa rakennushankkeelle asetetaan täsmälliset tavoitteet mm. laajuuden, kustannusten, ajoituksen, toimivuuden, laadun sekä ylläpidon suhteen. Hankesuunnittelussa määritellään lisäksi rakennushankkeen tavoitehinta ja toteutustapa. Luonnossuunnitteluvaiheessa valitaan rakennushankeelle suunnitteluratkaisu, joka vastaa parhaiten hankesuunnitelmassa asetettuja tavoitteita. Näiden perusteella laaditaan investoinnin kustannusarvio sekä selvitys ylläpitokustannuksista ja tarkastetaan vaikutukset toimintakustannuksiin.

Toteutussuunnitteluvaiheessa tehdään suunnitelmat rakentamista varten sekä laaditaan rakennusurakan kilpailutus ja hankinta-asiakirjat. Rakentamisen valmistelun päätteeksi tehdään rakentamispäätös. Rakentamisvaiheessa varmistetaan sopimuksenmukainen toteutus ja laatutavoitteiden täyttyminen sekä tarvittavat käyttö- ja ylläpitovalmiudet. Rakennuttamishanke päättyy valmiin rakennuksen vastaanottoon, jonka jälkeen rakennus on valmis käyttöönotettavaksi.

Tarjoamme projektinjohto- ja rakennuttamispalvelut:

  • Rakentamisen kustannusarvioiden laatiminen
  • Rakentamisprojektikokonaisuuksien suunnittelu ja aikataulutus
  • Rakennusprojektin suunnittelun kilpailutus ja ohjaus
  • Rakennusurakoiden kilpailuttaminen ja hankintaneuvottelut
  • Rakennusurakkasopimusten laadinta sekä rakennusurakoiden valvonta